Tiếng Chuông Chùa

 

                                                       Đêm đêm chuông chùa,
                                                ấm hồn quê Việt.

                                                Khi Tâm ta sáng,
                                                Tiếng chuông ngân nga ,
                                                Toả  vào đêm tĩnh.
                                                Ông Thiện hiện lên,

                                                Dịu hiền,mắt sáng.

                                                Sâu giấc ngủ ngon.

 

                                                Khi tâm không trong,

                                                Tiếng chuông vang thúc !

                                                Nhấn vào đêm quạnh.

                                                Ông ác hiện lên,

                                                Dữ dằn,quắc mắt

                                                Trằn trọc thâu đêm.

 

                                                Ngàn đời vẫn vậy:

                                                Ông Thiện,Ông ác,

                                                Song tồn trong chùa;

                                                Người thiện, người ác

                                                Song tồn trong đời

                                                Cái tốt, cái xấu,

                                                Song tồn trong người.

 

                                                Thụ hưởng tiếng chuông:

                                                Êm ái ngân nga?

                                                Hay là vang thúc ?

                                                Ông Thiện hiện lên?

                                                Hay là ông ác ?

                                                Sâu giấc ngủ ngon,

                                                hay phải trằn trọc ?

                                                Đó là nhân quả,

                                                ở tại tâm ta.

-Ngũ Hành-