Thưởng Rượu Đêm Trăng

 

Trung thu bạn hữu đến nhà,

Khai bình rượu quý,khề khà giữa sân.

Mộc hương thơm mát, trắng ngần,

Bên  hoa cùng bạn rượu nhuần đượm hơn.

  Ngắm diều bay  lượn dập dờn,

Vi vu cưỡi gió,thả hồn theo mây;

Phiêu diêu tiếng sáo ngất ngây,

Chao chao vũ điệu gió mây xao lòng.

Say say  bát ngát trăng trong,

Mơ màng, gió nội hương đồng lao xao;

Cưỡi diều du ngoạn trăng sao

Dạo vườn thượng uyển, ngả vào chiếu  thơ.

                  -Ngũ Hành-