Thẻ: Sông Quê

Sông Quê

Sông Quê   Chiều thu ra bến sông quê, Ký ức xưa lại hiện về không phai…. *  *   Mẹ hiền quảy gánh chai vai, Qua sông tần tảo đường dài truân chuyên; Bánh đa bánh đúc chợ phiên, Sóng lay bóng mẹ ru thuyền nhẹ bơi. *  *   Chăn trâu ,cắt cỏ, vui chơi;…

Đọc tiếp ...