Thẻ: Nước Mắt Chảy Xuôi

Nước Mắt Chảy Xuôi

Nước Mắt Chảy Xuôi   Ngày đông ở chốn quê nhà Trời mưa gió rét cắt da thấu người. Trong phòng máy sưởi con ngồi,   Khôn nguôi ký ức một thời mới qua:   Mờ sương thấp thoáng bóng Cha, Thân cò lặn lội lân la ngoài đồng, Bạn cùng cái vạc cái nông,…

Đọc tiếp ...