Thẻ: Cánh Võng

Cánh Võng

Cánh Võng Khi còn tuổi ấu thơ , ấm hơi mẹ trên võng; Ngọt lịm tiếng àu ơ , Môi bụ thơm trề sữa , Bóng mẹ phủ giấc mơ . Trên Trường sơn hùng vĩ, Cánh võng nghiêng trời xanh; Đại ngàn reo , vẫy chào; Mây bồng bềnh sóng sánh . Cái mệt  dìu dịu ru,…

Đọc tiếp ...