Thẻ: Bạn Vàng

Bạn Vàng

Bạn Vàng Làng chúng tôi ở bên sông, Cùng nhau sớm đã đèo bòng đò giang. Tháng ngày sông nước mênh mang, Lên rừng xuống biển bạn vàng có nhau. Thuận buồm xuôi gió,mong cầu ; Nhưng Trời bão lũ lấy đâu thuận nhiều. Hiểm nguy,thiếu thốn trăm chiều, Chia bùi sẻ ngọt đủ đều…

Đọc tiếp ...