Chuyên mục: Tin tức

Tin tức thời sự về rượu, sức khỏe, đời sống..

Từ ngày 1/11 Hộ gia đình không được sản xuất rượu thủ công, nghiêm cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi.

Hộ gia đình không được sản xuất rượu thủ công, nghiêm cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi.  Tại Nghị định 105/2017 mà Chính phủ ban hành nêu rõ, việc bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng…

Đọc tiếp ...