Cánh Võng

Khi còn tuổi ấu thơ ,

ấm hơi mẹ trên võng;

Ngọt lịm tiếng àu ơ ,

Môi bụ thơm trề sữa ,

Bóng mẹ phủ giấc mơ .

Trên Trường sơn hùng vĩ,

Cánh võng nghiêng trời xanh;

Đại ngàn reo , vẫy chào;

Mây bồng bềnh sóng sánh .

Cái mệt  dìu dịu ru,

Thiêm thiếp mơ trẩy hội,

Rầm rập bước quân hành.

Nay thường lúc thảnh thơi,

Mơ màng trên cánh võng;

Chuyện thường nhật đầy vơi,

Những kỷ niệm buồn vui,

Thoáng hiện chao nhè nhẹ,

Thênh thênh giữa đất trời.

                  -Ngũ Hành-